top of page

Wat is een EPC labelpremie?

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie?

Als u de woning binnen de 5 jaar na aanvraag zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u sinds 2021 een premie krijgen.

Wat zijn de voorwaarden voor de premie?

 • Deze is voor alle woningeigenaren die ofwel:

  • Een woning hebben met EPC-label E of F

   •  deze moet dan binnen de 5 jaar minimum label C halen

  • Een appartement hebben met EPC-label D,E of F 

   • deze moet binnen de 5 jaar minimum label B halen

 • Het EPC voor de premie aan te vragen mag niet ouder zijn dan 2019.

 • De aanvraag moet geactiveerd worden alvorens de renovatie start op de website van Fluvius.

 • Deze is niet combineerbaar met de Totaalrenovatiebonus, maar wel met de nieuwe mijnverbouwpremie.

 • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor al een premie heeft aangevraagd zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet meer in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

 • Als je de retroactieve premie voor zonnepanelen al aangevraagd hebt kan je nog steeds de EPC-labelpremie aanvragen.

Wat is de procedure voor de aanvraag?

 • Activatie EPC-labelpremie:

Zodra u beschikt over een EPC voor de aanvang van de renovatiewerken,

waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid, appartement (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen.

Klik op onderstaande link om de EPC-labelpremie te activeren:

 • Uitbetaling EPC-labelpremie:

Binnen de 5 jaar na datum van het EPC voor de renovatie moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een appartement).

Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na opmaak van het nieuwe EPC.

Dit doet u ook bij Fluvius.

Klik op onderstaande link voor de uitbetaling van de premie:

Wat is het bedrag van de premie?

Maximaal bedrag EPC-labelpremie

Woning

Met EPC-label E of F voor de werken:   

 

- 5000 euro als label A wordt behaald

- 3750 euro als label B wordt behaald

- 2500 euro als label C wordt behaald

Wooneenheid (appartement,..)

Met EPC-label D,E of F voor de werken: 

 

- 3750 euro als label A wordt behaald

- 2500 euro als label B wordt behaald   

 

 

Maximaal bedrag EPC-labelpremie voor beschermde afnemers

Woning

Met EPC-label E of F voor de werken:

 

- 6000 euro als label A wordt behaald

- 4500 euro als label B wordt behaald

- 3000 euro als label C wordt behaald

Wooneenheid (appartement,..)

Met EPC-label D,E of F voor de werken:

 

- 4500 euro als label A wordt behaald 

- 3000 euro als label B wordt behaald   

bottom of page