top of page

Het EPC opstellen, hoe verloopt dat nu?

Voor een energiedeskundige jouw EPC kan opmaken moet deze altijd eerst ter plaatse langskomen.

Daarbij inspecteert hij altijd het gebouw of gebouwdeel.

Hij kijkt dan naar de geplaatste isolatiematerialen, technische installaties, vensters, ...

De energiedeskundige moet hierbij de regels en werkwijzen volgen die zijn vastgelegd in het inspectieprotocol.

Hoe kan je zelf het plaatsbezoek voorbereiden?

1. Verzamel bewijsstukken:

 • Bij de opmaak van een EPC moet een energiedeskundige zich baseren op bewijsstukken en op wat hij visueel kan vaststellen. Hij mag geen informatie uit verklaringen gebruiken.

 • Heeft u facturen van uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, stel die dan zeker ter beschikking van de energiedeskundige. Als deze documenten voldoen aan bepaalde voorwaarden worden ze gebruikt bij de berekening van de energiescore. Voorbeelden van bewijsstukken zijn door de architect ondertekende plannen voor de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, facturen, ondertekende lastenboeken of lastenboeken vergezeld van de aannemingsovereenkomst, foto’s, technische fiches… 

2. Opzoeken van het bouwjaar:

Dit kan je terugvinden op:

 • Stedenbouwkundige of omgevingsvergunningsaanvraag

 • De plannen voor de aanvraag van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning ondertekend door de architect of goedgekeurd door de vergunning verlenende overheid

 • Woningpas

 • Bewijsstukken gerelateerd aan de uitvoering van de werken zoals o.a. uitvoeringsplannen, lastenboeken, meetstaten, werfverslagen, bestelbonnen, foto’s met datum,…

 • Bewijsstukken opgemaakt na de uitvoering van de werken zoals o.a. facturen, PV van voorlopige of definitieve oplevering, as-builtplannen, premieaanvragen, kadastrale legger, notariële akte (authentieke of verkoopakte), formulieren van goedgekeurde fiscale aftrek of subsidie- of premieaanvraagdossiers,…

3. Toegankelijkheid van alle ruimtes garanderen:

 Elke ruimte van het gebouw moet toegankelijk gemaakt worden voor de energiedeskundige.

 Ook de aanwezige technische installaties, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsketel of ventilatie-unit moeten goed bereikbaar zijn voor de energiedeskundige, evenals de ruimten waar de toestellen opgesteld zijn die warm water aanmaken.

 

Om dit alles duidelijker te maken, heeft het Veka een aanstiplijst opgemaakt die u moet doornemen, zie link hieronder:

Aanstiplijst

Hoe verloopt het plaatsbezoek dan?

1. Aanstiplijst invullen en ondertekenen:

   Op de aanstiplijst wordt aangeduid welke documenten aangeleverd werden bij de opmaak van het EPC. 

   Door deze lijst te ondertekenen worden discussies later vermeden. De energiedeskundige houdt de ingevulde en ondertekende aanstiplijst bij.

2. Opmeten van het gebouw:

   De energiedeskundige zal een opmeting maken van het beschermde volume.

   Op basis van voorwaarden in het inspectieprotocol zal deze bepalen welke ruimten hier wel of niet in opgenomen worden. Eens de grens van dit volume vastgelegd is,

   zal de energiedeskundige een opmeting maken van dit volume en van de schildelen (gevels, daken, ramen, …) die het begrenzen.

3. Samenstelling van de gebouwschil bepalen:

   Een belangrijke factor bij het bepalen van de energiescore is hoe goed de woning geïsoleerd is.

   Op basis van visuele vaststellingen en eventuele bewijsstukken zal de energiedeskundige de samenstelling van de verschillende schildelen bepalen.

4. Inspectie van de technische installaties:

   Ook de technische installaties hebben een grote invloed op de energiescore van het gebouw(deel).

   Zo zal de energiedeskundige de eigenschappen noteren van de warmteopwekker, de afgifte-elementen, de productie van het sanitair warm water en de afnamepunten,       de ventilatie, de PV-installatie, koelinstallaties, de zonneboiler en in bepaalde gevallen de verlichting.

5. Fotografisch dossier:

   De energiedeskundige moet een projectdossier bijhouden gedurende de geldigheid van het EPC.

   Naast een kopie van de bewijsstukken en een schets van het beschermde volume en zijn verschillende schildelen, bestaat dit dossier uit foto’s van de visuele                           vaststellingen.

   De energiedeskundige zal tijdens zijn bezoek dus foto’s nemen van alle onderdelen van het gebouw(deel).

   Het fotografisch dossier dient enkel voor intern gebruik van de energiedeskundige en het VEKA en moet vertrouwelijk worden behandeld.

5. Na het plaatsbezoek:

    Nu kan de energiedeskundige het epc opmaken, dit gebeurt als volgt:

 • Tekenen van een 3d model.

 • Berekenen van het beschermd volume, bruikbare vloeroppervlakte, verwarmingsclusters,…

 • Opzoeken technische gegevens.

 • Invoeren van alle gegevens in de software van het Veka.

 • Bezorgen van proefcertificaat aan klant waarbij deze vragen kan stellen.

 • Indienen van een definitief certificaat, afdrukken en onderteken en bezorgen aan de klant.

 • Vervolledigen en klasseren van het projectdossier en administratie.

bottom of page